Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 4.16. "Consolidarea capacității interprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă."

Proiectul Social Entrepreners NATION al Consiliului Național al Înterprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.